KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS


Simontornya város lakosságának véleménye a város csatornázásáról
és a szennyvíz kezeléséről


502 db kérdőívet juttattunk el helyi kérdezőbiztosok segítségével Simontornya város lakosságához. A város egyes utcáiban kitöltött kérdőívekből kiderült, hogy az arányos és reprezentatív kiválasztás elve érvényesült a mintavétel során(lakhely, kor, nem iskolai végzettség) . A jelenlegi szennyvízkezelési módok, költségek mellett információt kaptunk arról, hogy eddig mennyire informáltak és kitől származnak információik a projektről.A közvélemény-kutatásunk egyik célja az volt, hogy megtudjuk, milyen arányban ismerte fel Simontornya lakossága a beruházás fontosságát, jelentőségét és milyen arányú a lakosság körében a projekt támogatása. Továbbá mennyire környezettudatos a város lakossága, kik és miért, mennyire tartják fontosnak Simontornya város szennyvízproblémájának megoldását, még anyagi áldozatok árán is.


Jelen vizsgálatunk másik fő célja az volt, hogy feltárjuk, mennyire van tisztában Simontornya város lakossága azzal, hogy mibe kerül összességében a jelen projekt keretében megvalósuló beruházás, és tisztában van-e azzal a város lakossága, hogy a beruházás finanszírozásából mekkora részt vállalt át az EU, az állami költségvetés, és mekkora az az összeg, amivel a városnak, a város lakosságának is hozzá kell járulnia a jelen projekt megvalósíthatóságához.


A közvéleménykutatást a projekt elején és annak zárásakor is lebonyolítottuk, hogy lássuk, hogyan változik a projekttel kapcsolatos tájékozottság. Mindkét tanulmány letölthető:

Közvéleménykutatás 2012.

Záró Közvéleménykutatás 2015.