A PROJEKT BEMUTATÁSA

Simontornya Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Környezet és Energetikai" Operatív Program keretében megjelenő Szennyvízelvezetés és tisztítás egyfordulós konstrukciójára.

A város életében példaértékű a beruházás, mert nemcsak a környezet állapota, hanem több ezer család életminősége javul majd a fejlesztés következtében. A projekt és a hozzá kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések egyszeri, soha vissza nem térő alkalmat biztosítanak a programban érintett városrészek korábbi években nem tapasztalt, jelentős mértékű fejlődéséhez.

A támogatott Simontornya Város Önkormányzata
7081 Simontornya, Szent István király utca 1.
A megvalósítási munkák elszámolható
nettó összköltsége
1 588 242 200 Ft
Támogatás összege 1 507 477 892 Ft
A projekt megvalósításának tényleges
kezdete és várható befejezése:
Tényleges kezdet dátuma: 2011.07.19.
Várható befejezés dátuma: 2015.09.30.

Jelenleg a városnak egy-ötöd része rendelkezik szennyvízelvezető csatornával, mely a régi bőrgyár működése kapcsán épült szennyvíztisztító telepre vezeti a kommunális szennyvizet. Erre a telepre szállítják be a csatornázatlan területekről a települési folyékony hulladékok egy részét, más részük elszivárog, terhelve ezzel a környezetet. A "Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása" projekt keretében Simontornya város teljes - a vízvezetékkel ellátott utcák - csatornahálózatának kiépítésére, új tisztítótelep építésére, a meglévő szennyvíz elvezető hálózat egy részének rekonstrukciójára kerül sor.

A tervezett gravitációs gerincvezetékek DN200 (20102 m) és DN300 (1187 m) PVC, a bekötővezetékek mérete DN150 PVC (11716 m). A tervezett nyomóvezetékek DN50 (450 m) DN90 (2155 m) és DN 160 (2365 m) PE csövekből készülnek. A gravitációsan összegyűjtött szennyvíz fogadására és továbbítására 6 db átemelő-aknát tervezünk.
A jövőben szennyvíz tisztítása a 044 hrsz. önkormányzati területen megépített SBR technológiával működő új tisztítótelepen történik. A telep tervezett kapacitása 375 m3/d. A szakaszos betáplálású reaktorok (Sequencing Batch Reactor) olyan eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerek, melyek szakaszos nyers szennyvíz betáplálással és hasonló tisztított víz elvétellel üzemelnek. A tápanyag lebontás folyamatai, valamint a folyadék és szilárd anyag elválasztása egyetlen medencében játszódnak le folyamatosan ismétlődő időciklusok alatt. A szennyvíz tisztítását a lebegtetett állapotban lévő mikroorganizmusok végzik. A tisztítandó szennyvizet szakaszosan kell feladni a szennyvizet fogadó medencéből a tisztítótérbe, ahol előre meghatározott ideig különböző körülmények között történik a kezelés. A betáplálással egy időben, illetőleg azt követően anaerob és anoxikus, továbbá levegőztetett körülményeket kell biztosítani. A levegőztetés és keverés az aerob-anoxikus átalakulások és a foszforleadás szabályozásának lehetőségét biztosítja, ezáltal biológiai nitrogén és foszforeltávolítás valósítható meg.
Az ülepítés után a víz egy részét elengedik a rendszerből, majd nyers szennyvízzel utántöltve kezdődik a következő tisztítási ciklus. Ennek megfelelően a tisztítási folyamat során a medencében lévő folyadéktérfogat változik. Az SBR tisztítónál az egyes fázisok időtartama megfelelő időkapcsolóval könnyen állítható, vezérelhető a mindenkori igényeknek megfelelően, így nagy flexibilitást nyújt a változó terhelési viszonyok mellett. A technológia két identikus felépítésű reaktort tartalmaz.

Monitoring mutató megnevezése Mutató
mértékegysége
Kiinduló
érték
Szerződésben
vállalt célérték
(adoot évre)
Bekötés (gravitációs + nyomott) db 378 1267
Bekötő vezeték (gravitációs + nyomott) fm 2800 14945
Átemelő (házi) db 0 28
Gravitációs gerinc vezeték fm 4974 26264
Nyomóvezeték fm 1415 5934
Átemelő (hálózati) db 0 6
Hálózat rekonstrukció % fm 0 1064
Szennyvíztisztító telep db 0 1
Szennyvíztisztító telep kapacitása m3/d 0 375
Szennyvíztisztító telep kapacitása LE 0 4480


Részletes megvalósíthatósági Tanulmány.