GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

A rákötés után a csatornadíjat is el kell kezdeni fizetni?

A szennyvíztelep 6 hónapos próbaüzeme alatt (2015.03.27-09.27-ig) nem kell díjat fizetni, ezért a lakosok érdeke is a mielőbbi rákötés, amellett, hogy az elegendő szennyvíz a telep próbaüzemének sikerességét is biztosítja. Ezen túlmenően, ha Ön sok vizet használ locsolásra, azt a csatornadíjban nem kell megfizetni, amennyiben a házi ivóvízhálózatra a víziközmű-szolgáltató (DRV) és a fogyasztó írásbeli megállapodása alapján telepített locsolási célú mellékvízmérő kerül beépítésre.

Hogyan jelezhetem, hogy szeretnék rákötni a hálózatra?

A rákötési szándékot a Polgármesteri Hivatal udvarán, a Csatornamű Társulat irodájában lehet előzetesen bejelenteni. A rákötések ügyintézője - Csabai Péterné- április 7-től rendelkezésre áll, hétfőtől csütörtökig 11:00 - 15:30-ig, pénteken 10:00-13:30-ig. Tőle igényelhetik a csekket, amelyen a rákötési díjat kell befizetni, valamint segít a szükséges formanyomtatvány kitöltésében. A többit az Önkormányzat intézi. Simontornya város honlapján találja a jegyző levelét a tudnivalókról.

Visszatemették a felbontott utat, de nem olyan lett, mint volt, egyenetlenebb. Mikor teszik rendbe?

A kivitelezőnek helyreállítási feladatai is vannak, és garanciális kötelezettsége is, azaz ha később, a már rendbetett területen valamilyen probléma merülne fel, azt a projekt befejezése után is ki fogja javítani. Ugyanakkor a felbontott területek esetében tudomásul kell venni, hogy az eredeti állapotot 100%-ban reprodukálni nem lehet, és ezt az érvényben lévő szabályozás sem várja el. Az előírások szerint 90 %-os tömörségre kell a visszatöltött földet tömöríteni. A helyreállított területeken utántömörödés is szokott jelentkezni A nyomvonalakon a tömörség ellenőrzésére akkreditált laborvizsgálatokat végeznek, garantálva, hogy a munkavégzés megfeleljen az előírt szabványnak. A helyreállítás évszak és időjárás függvénye is, van, amit a tél közeledte miatt csak tavasszal tudnak és fognak véglegesen rendbe tenni.

Mikor kell rákötni a csatornahálózatra?

A szennyvíztelep próbaüzemének megkezdése után kezdődhetnek a rákötések. Ez 2015-ben, az év első felében lesz aktuális.

Sáros, földes az utca szinte mindenütt. Tesznek ez ellen a beruházás ideje alatt?

A sok esőzés következménye, hogy a megbontott útszakaszok környékét sár borítja. Az időjárás okozta kellemetlenségek csökkentése érdekében a kivitelező a napi munkavégzése befejeztével a lehetőségekhez mérten rendbe teszi a területet. Az átmeneti nehézségeket azonban teljesen megszüntetni nem lehet, ezek tolerálásában a lakosság megértését is kérik.

Mindenütt fel van bontva a burkolat és munkagépeket látni. Meddig terjednek a munkaterületek határai?

Egy ilyen beruházás esetében gyakorlatilag az összes, vezetéképítéssel érintett útszakasz munkaterületet jelent, a kivitelezés gyakorlatilag az egész város közterületeire és a házi bekötések miatt a magánterületekre, kocsibejárókra is kiterjed. Ide tartoznak azok a helyszínek is, ahol éppen nincs megbontva a burkolat, de annak előkészítése zajlik (pl. nyomvonalkijelölés), vagy már betemették az adott útszakaszt, és annak helyreállításán dolgoznak, esetleg a talaj utántömörödését várják, vizsgálják vagy éppen víztartási próbát, hálózatmosatást tartanak. Emiatt a lakosság megértését és felelősségteljes viselkedését, fokozott odafigyelését kéri a kivitelező, valamint az önkormányzat. A munkaterületek megközelítését szolgáló utak is fokozott figyelemmel járhatóak csak, mivel a burkolat a munkavégzés következtében nem egyenletes, és munkagépek, anyagszállító teherautók haladnak el rendszeresen a nap folyamán az utcákon. Sokan közlekednek kerékpárral a településen, őket külön is körültekintő közlekedésre kérik a projekt résztvevői a problémásabb útviszonyok és nagy járművek közelében, és felhívják a figyelmet a világítás, valamint a láthatósági mellény használatára, amennyiben a látási viszonyok (pl. köd) indokolják. Mindannyiunk érdeke a projekt balesetmentes megvalósítása.

Mikortól számíthatunk munkavégzésre? Mikor kezdődnek a házi bekötések?

A házi bekötések kialakításával kapcsolatban először személyesen keresik fel a lakosságot 2014. áprilisától kezdődően, ezzel egyidejűleg a munkaterület állapotát is rögzítik, az érintett területen állapotfelvételt végeznek, a megrendelő szempontjai alapján lefényképezik a területet, homlokzatot, növényzetet a későbbi viták elkerülése érdekében. A munkavégzéshez szükséges anyagok szállítása is megkezdődik a településen, a teherszállító forgalom növekedésére lehet számítani.

Kihez fordulhatok, ha észrevételt tennék a kivitelezési munkálatokkal kapcsolatban?

Kérjük, keresse fel helyi képviselőjét a településén, ő az, aki felé érdemben jelezni tudja észrevételeit.

Menyire leszek akadályozott a mindennapi életvitelemben? Tudok-e majd autóval akadálytalanul közlekedni?

A csatornázási feladatokhoz a munkaterületeket a települések meghatározott utcáiban, a munkák végzéséhez szükséges mértékig, a forgalom elől elhatárolják. A munkálatok idején igyekeznek a lehető legkisebb mértékig zavarni a lakosok megszokott életvitelét, a mentők, tűzoltók és hulladékszállítás hozzáférését biztosítják.

Miért jó nekem a csatorna?

A korszerű szennyvízhálózat kialakítása egy költséges beruházás, ami a helyi lakosság feladata. Megvalósulását az Európai Unió 2015-ig írja elő. A felzárkózás érdekében az unió pályázati úton lehetőséget ad a beruházási források nagy részének megszerzésére. Ehhez a lakosság 70 százalékának támogatására van szükség, különben a település elesik a támogatástól. Ha most nem sikerült volna megszerezni az uniós forrást, akkor is véghez kell vinnie a beruházást, csak akkor már saját költségére, amit egyik település költségvetése sem bír el.

Mennyivel támogatja a projektet az Európai Unió, mennyit fizet az önkormányzat, mennyit fizetek én?

A jelenlegi pályázati konstrukcióban a közreműködő szervezet - amely a KEOP Projekteket bonyolítja- a költségek 78 százalékát vállalja magára, a maradék 22 százalékot a településnek kell fedeznie. Ebbe beletartozik az a költség is, amit minden háztartásnak magának kell állnia, ez a ház hálózathoz csatlakozásának a díja.

Mikor kezdődik az építkezés és mikor lesz vége?

Jelenleg az előkészítés időszaka zárult le, s folyamatban vannak a közbeszerzések lebonyolításai, hogy a projekt megvalósításhoz a legmegfelelőbb közreműködőket, s kivitelezőt válassza ki az Önkormányzat. A tisztító telep, s a csatornahálózat építése várhatóan 1,5 évet vesz majd igénybe. Várható munkakezdés 2014 tavasza a befejezés: 2015 nyara

Mit kell tudni a csatornahálózatról, milyen technológia ez?

A hálózat gravitációs rendszerű lesz 6 db új átemelő telep közbeiktatásával, ez jelentősen csökkenti a költségeket. A földrajzi adottságok teszik lehetővé a gravitációs rendszer kialakítását, aminek lényege, hogy a szennyvíz magától halad az alacsonyabb területek, ill. az átemelő telep felé. A házból kijövő vezeték magasabban van, mint a szennyvízcsatorna tervezett bekötő vezeték csatlakozási pontja, ezért elegendő összekötni őket, és a szennyvíz egyszerűen kifolyik. A gravitációs bekötés esetén a telekhatáron belül egy méterre kialakított tisztító ellenőrző idomon keresztül a szennyvíz gravitációsan jut a köz csatornahálózatba. Erről a típusú rendszerről tudni kell, hogy kis áramlási sebessége miatt a szennyvíz lerakódhat benne, ezért egyes szakaszait tisztítani kell időnként.
A csatorna elválasztó rendszerű lesz, ami azt jelenti, hogy az esővizet nem ez a hálózat vezeti el. Nem is szabad beleengedni a csatornába az esővizet, mert a hirtelen jött nagyobb mennyiségű csapadékot nem tudja elvezetni a rendszer és szennyvíz visszafelé kezd el felgyűlni, a szennyvíztisztító telep pedig a megnövekedhető mennyiség tisztítására nem lenne képes.

Helyreállítják-e a csatornázás után az utat és az én telkemet is?

Minden elvégzett munkához hozzá tartozik a környezet helyreállítása, legalább olyan állapotra, mint amilyen volt. Tehát a tulajdonos saját telkén is és a közterületen is. A megbontott utat is helyreállítják az egyes építési szakaszok elkészültével.

A csatornaépítés kapcsán aszfaltos utat is kapunk?

Az Uniós támogatás csak az úthelyreállítást engedélyezi. Tehát, ha kavicsos volt az út azt úgy állítják helyre, ha aszfaltos volt azt vissza aszfaltozzák.

Milyen ingatlanokat érint a beruházás?

A Vízjogi engedélyes tervben szereplő belterületi, önálló helyrajzi számon lévő lakás, családi ház, illetve olyan üres telek, amelyre a helyi rendezési terv szerint lakóház építési engedély kiadható.

Mi történik akkor, ha nem akarok csatlakozni és nem engedem be a kivitelezőt a birtokomra?

A szennyvízhálózatra jelenleg csatlakozni nem szándékozó ingatlantulajdonosnak nem kell beengednie a kivitelezőt az ingatlanára. Erre nincs is szükség, hiszen a döntése következtében ott nem kerül kialakításra rákötési pont a telekhatáron belül. A csatornahálózat üzembe helyezését követően az ingatlantulajdonostól hatóság kérheti annak igazolását, hogy a keletkezett szennyvízét a környezetvédelmi előírások szerint tárolja és kezeli, vagy helyezi el. Amennyiben ezt hitelt érdemlően bizonyítani nem tudja, akkor környezetterhelési bírság fizetésére kötelezhető. A gyakorlati tapasztalatok szerint mindkét esetben a rácsatlakozás költségeit meghaladó anyagi terhek jelentkeznek az adott ingatlan tulajdonosánál.

Mit kell tenni gravitációs bekötés esetén?

Semmilyen külön teendője nincs. A bekötés elkészülte, s üzembe helyezése után az üzemeltetővel Szolgáltatási Szerződést kell kötni, melyben a szükséges tudnivalókról, a rendszer szakszerű üzemeltetéséről tájékoztatót fog kapni.

Mit jelent az, hogy gravitációs a bekötés?

A házból kijövő vezeték magasabban van, mint a szennyvíz tisztító idom (a telekhatártól 1 méterre), ezért elegendő egyszerűen összekötni őket, és a szennyvíz egyszerűen kifolyik. A gravitációs bekötés esetén a telekhatáron belül egy méterre kialakított tisztító ellenőrző idomon keresztül a szennyvíz gravitációsan jut a közcsatorna hálózatba.

Mit jelent az, hogy ha az ingatlan gravitációs úton nem köthető be?

A házból kijövő vezeték mélyebben van, mint a szennyvíz tisztító idom (a telekhatártól 1 méterre), ezért nem elegendő egyszerűen összekötni őket. Ez esetben egy házi szennyvíz-átemelőt szükséges beépíteni, hogy a szennyvizet beemelje a csatornahálózatba.(Ilyen esettel a jelenlegi ismereteink alapján, Simontornyán nem kell számolni.)

A használat során adódhat-e különbség a gravitációs és az átemelős bekötés között?

A szennyvízelvezetés szempontjából normál üzemmódban nincsen minőségi különbség a gravitációs és az átemelős bekötés között. Rendkívüli esetben (szivattyú meghibásodása, hosszabb ideig tartó áramkimaradás) az átemelős bekötés fokozott figyelmet igényel. Amennyiben a rendszert szakszerűen, az előírásoknak megfelelően üzemeltetik, nem valószínű, hogy adódik ilyen jellegű probléma. Normál használat esetén dugulásra igen ritkán kerülhet sor.

Kinek a tulajdona a víziközmű, ha elkészült?

A vonatkozó törvények szerint a megépülő vízi közművek kizárólag az önkormányzat tulajdonába kerülhetnek és el nem idegeníthetőek.


Hogyan tisztítják a szennyvizet?

A tisztítás SBR technológiával működő új tisztítótelepen történik. A telep tervezett kapacitása 375 m3/d. A szakaszos betáplálású reaktorok (Sequencing Batch Reactor) olyan eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerek, melyek szakaszos nyers szennyvíz betáplálással és hasonló tisztított víz elvétellel üzemelnek. A tápanyag lebontás folyamatai, valamint a folyadék és szilárd anyag elválasztása egyetlen medencében játszódnak le folyamatosan ismétlődő időciklusok alatt.
A kommunális szennyvizek tisztításának a módja mechanikai tisztítást követően egylépcsős eleveniszapos biológiai tisztás. Ez részben biológiai foszfor eltávolítást és teljes biológiai szerves anyag és nitrogén eltávolítást jelent. Kizárólag a háztartásokban (fürdőszoba, WC, konyha) keletkezett szennyvizekre vonatkozik (vegyszerek, festék, olaj, veszélyes hulladék ugyanis nem kerülhet a csatornahálózatba). A folyamat végén - fertőtlenítési lehetőség után - a területre előírt határértékre tisztított szennyvíz a befogadó Sió csatornába kerül.

Hasznosítható-e a tisztított szennyvíz?

A szennyvíztelepre kerülő szennyvízből a tisztítás során egyrészt tisztított szennyvíz, másrészt szennyvíz iszap keletkezik. A tisztított víz hasznosítását jelenleg nem tervezték, csak a befogadóba vezetését, a tisztítás során keletkezett iszap pedig komposztálással felhasználható a mezőgazdaságban, talajerő utánpótlásként.

Mit nem szabad a csatornába engedni? Miért nem?

A darabos tárgyaktól eldugulhat a szennyvízcsatorna, a nem megfelelő anyagok semlegesítésére a vízművek nincsenek felkészülve, de ez nem is feladatuk. Ezért tilos a csatornába önteni benzint és más veszélyes robbanóanyagokat, zsírt, oldó- és tisztítószereket, mérgező anyagokat (pl. megmaradt permetező- és növényvédő szereket), állati eredetű hígtrágyát. Ezen túl darabos tárgyakat (rongyot, gyógyszert, kavicsot, csontot, üveg-, műanyag palackot), építési törmeléket (homokot, cementet, gipszet), konyhai maradékot, állati tetemet, húst, belsőséget, szőrt, papírtörülközőt, pelenkát, vattát, tampont. Tilos belevezetni a még működő vagy felhagyott emésztők tartalmát is.

Mit szabad beleengedni a csatornába?

Csak a WC használat, mosás, mosogatás, tisztálkodás, takarítás során keletkező szennyvizet szabad beengedni a csatornába.