ESEMÉNYEK

2015.12.31. dátumig a projekt teljes elszámolása megvalósul, a záró adminisztráció benyújtása is megtörténik 2015.január elején. Ezzel hivatalosan is véget ért a projekt és megkezdődik a fenntartási időszak.

2015.12.16. Megtartották a Simontornya Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt zárórendezvényét.

2015.október 27. A projekt kezdetén lezajlott lakossági megkérdezést a projekt végének közeledtével újra lebonyolítottuk, hogy lássuk, hogyan változott a lakosok megítélésében a szennyvízprojekt. Hasonlóan az akkorihoz, most is több, mint 500 db kérdőívet juttattunk el helyi kérdezőbiztosok segítségével Simontornya város lakosságához, amiből 502 db értékelhető kérdőívet kaptunk vissza értékelésre. A város egyes utcáiban kiosztott kérdőívek számát összehasonlítva az egyes utcákban lévő lakások számával megállapítható, hogy az arányos és reprezentatív kiválasztás elve érvényesült a mintavétel során.
A teljes tanulmány itt megtekinthető.

2015.október 10. Szeptember hónap során lezajlott a közvélemény kutatás második fordulója. Az eredményeket hamarosan közzétesszük a honlapon, valamint a projekt közelgő zárórendezvényén is bemutatjuk. A hónap végével sikeresen lezárult a szennyvíztisztító telep próbaüzeme, valamint átadták a megépített csatornahálózatot, ezzel a projekt fő műszaki tartalma is megvalósult. Egy projekt - kiegészítő munka elvégzése van még hátra,emiatt várhatóan november végéig számíthatnak a projekthez kapcsolódóan munkavégzésre a városban.

2015.szeptember10. Ezúton szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a projekt kivitelezési munkálatainak befejezéséhez kapcsolódó létesítménybemutatóra és sajtótájékoztatóra. További információt ezzel kapcsolatban ide kattintva találnak.

2015.szeptember 2. A szennyvízprojekt a befejezéséhez közeledik, emiatt elérkezett az előírásként szereplő közvélemény kutatás második fordulójának lebonyolítása. Hasonlóan, mint a projekt kezdetén, most, a munkálatok nagy részének befejeztével újra szeretnénk megismerni a lakosság véleményének alakulását a projekttel kapcsolatban. A napokban kezdődő felmérés a háztartások számára kiosztott kérdőívek segítségével történik, amelyeket kérdezőbiztosok juttatnak el és töltetnek ki a lakosokkal. A kérdőív az alábbi linken is kitölthető lesz 09.13-ig.

2015.08.26.Felhívjuk a lakosság szíves figyelmét, hogy a szennyvízbekötés kedvezményes csatlakozási díja (1270Ft) 2015.10.31-ig érvényes. További információt ezzel kapcsolatban ide kattintva találnak.

2015. július 24. Kedvező vízmintavételi tapasztalatokkal, megszakítás nélkül zajlik a próbaüzem a simontornyai szennyvíztelepen. A kezelőépület felszerelése is megtörtént, a létesítmény külalakja is fokozatosan szépül a tereprendezésnek, cserjésítésnek köszönhetően. A lakossági rákötések folyamatosak, ezek megtörténtét a Polgármesteri Hivatal is szorgalmazza, hiszen el kell érni, hogy legkésőbb a projekt befejezését követő 1 éven belül a lakosság 75%-a rácsatlakozzon a csatornahálózatra. Ugyanennek a mutatónak a projekt fenntartási időszakának lezárásakor pedig már 92%-nak kell lennie.

2015. április 17.Tájékoztató a szennyvízbekötések várható időpontjáról..

2015. április 9. A szennyvíztelep 6 hónapos próbaüzeme március végén elindult, így mostantól megkezdődhetnek a házi bekötések. A csatornahálózatra csatlakozással kapcsolatban a lakosok postaládájukba dobott értesítőkből, valamint a helyi televízióból, újságból, és a város honlapjáról tájékozódhatnak. Kérjük, kövessék a rákötések ott vázolt menetét, részben a szervezettség és gördülékenység biztosítása érdekében, részben pedig amiatt, mert egyedül ezen a módon garantálható a bekötés kedvezményessége. A szolgáltató egyéni megkeresését nem javasoljuk. A rákötések ügyintézésével kapcsolatban a további részleteket ide kattintva találják.

2015. április 8. A március 18-án tartott lakossági fórum témája az volt, hogyan és mikor zajlik majd a csatornahálózatra rákötés. Az eseményen a kivitelező konzorcium képviselője köszönetét fejezte ki Simontornya lakosságának, amiért a helyiek türelemmel viseltettek a beruházás időszakos kellemetlenségeivel és akadályoztatásaival szemben, jól viszont ápoltak a munkát végzőkkel, és hogy kellő óvatossággal közlekedtek a munkaterületté vált város utcáin. Fontos - és már nem ismeretlen- tudnivalók hangzottak el újra azzal kapcsolatban, mi kerülhet a szennyvízcsatornába, valamint hogy mi az, ami semmi esetben sem vezethető oda. Ezzel kapcsolatban emlékeztetőül ajánljuk a GYIK oldalt.

2015. március 4. 2015. március 18-án 18 órakor lakossági fórumra kerül sor a Fried Művelődési Házban, amelynek témája a szennyvízberuházás lesz. A jelen lévők feltehetik kérdésiket a témában a Kivitelező konzorcium képviselői, valamint a város vezetése felé.

2015. március 3. A csatornázás kiépítése jól halad, már csak egy nagyon rövid, pár száz méteres szakasz van hátra a munkálatokból. Megvalósult az utóbbi időszak talán leglátványosabb tevékenysége is, a Sió hídon történő vezeték-átvezetés. A téli időszak miatt a közutakon az úthelyreállítások a hatályos szabályozásnak megfelelően március közepéig szünetelnek, de lakossági bejelentés alapján kátyúzással átmenetileg javítják a problémás területeket. A hálózatrekonstrukció során az elmúlt időszakban a tervezettnél több, rossz állapotú szakaszon kellett munkálatokat végezni. A hideg időjárás is megnehezítette a munkálatok gyors befejezését. A szennyvíztelepen is áll már minden létesítendő épület, ahol jelenleg gépészeti és elektromos munkák zajlanak. A telep próbaüzeme előreláthatólag még márciusban megkezdődhet.

2015. január 10. 2014. októberének végén megkezdődött a szennyvíztelep építése. Mostanra jelentős előrehaladás történt annak ellenére is, hogy a magas talajvíz-állás időnként akadályozta a munkavégzést. A betonozás után januárban gépészeti és villamos munkák kezdődhetnek. Eközben a csatornahálózat elkészült részein helyreállítási munkák zajlanak.

2014. 10. 09. A szennyvíztelepen 2014. augusztusától kezdve régészeti feltárás zajlik (örökségvédelmi feladatok, hatástanulmány, tényleges ásatás), ez megelőzi meg az építést, sajnos lassítva a projekt haladását. A kivitelező várhatóan október közepétől veheti birtokba a területet munkavégzés céljából, így a próbaüzem várható kezdete - amely a tisztítótelepre való rákötés feltétele- biztosan a jövő évre csúszik.

2014.10.01. A csatornázási munkálatok várhatóan 2014. november közepére fejeződnek be a településen. Ehhez hozzájárultak a nyári időszak gyakori és heves esőzései, amelyek nagyban hátráltatták a munkálatok haladását, sok kellemetlenséget okozva a kivitelezőnek és a lakosságnak egyaránt. Mivel az időjárást nem lehet befolyásolni, sajnos csak tudomásul venni lehetett a sár okozta átmeneti kellemetlenséget.

2014.08.12. Sajtóközleményt küldött ki a projekt kapcsán a tájékoztatásért felelős konzorcium, amelyben a lakosság együttműködését kérte annak érdekében, hogy a nyári időszakban is balesetmentesen haladhasson a csatornahálózat kiépítése. A kivitelező arra hívta fel a figyelmet, hogy a szünidő alatt sok gyerek tölti szabadidejét az utcán, azaz a munkaterületek környékén. A szülők, felnőttek felelőssége is, hogy a gyerekek épségének megóvása érdekében a munkavégzés helyszíneinek megközelítésétől óva intsék a fiatalokat.

2014.05.20. Szennyvízcsatorna építés miatt bevezetendő ideiglenes forgalomkorlátozások Simontornyán:

61.sz. főút 33+370-34+315 km szelvények között (Tolnanémedi út)
6317.sz. út 41+690-42+115 km szelvények között (Petőfi utca)

A munka kezdési időpontja: 2014.05.21

Tervezett befejezési időpont: 2014.06.14

2014.03.31. Megkezdődött a kivitelezés a településen. Tájékoztató az érintett utcákról és a várható ütemezésről

2014.01.20. Lakossági fórum Meghívó Tájékoztató

2013.11.13. projektnyitó rendezvény OMS Kft. bemutatkozása, SWIETELSKY Magyarország Kft. bemutatkozása, Polgármesterasszony köszöntő, Projektmenedzsment előadás, Projektnyitó rendezvény

2013.10.31. szerződéskötés a kivitelező konzorciummal

2013.06.05. kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása

2013.05.27 Az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentációt jóváhagyta

2013. március 11. Lakossági fórum 1. rész 2. rész 3. rész 2013.01.22-én A Közreműködő Szervezet (KSZ) a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentációt jóváhagyta

2012. február 25. projekt honlapjának indulása

2012. február 22. első sajtóközlemény kiküldése (megvalósítás szakaszában)

2012. február 03. szerződéskötés a KaveczkiTerv Kft - EU - MI Bt konzorciummal (tájékoztatás)

2011. december 27. szerződéskötés a KHZ Konzorcium (projekt menedzsment)

2011. december 22. szerződéskötés az ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő ZRt. (kiviteli terv)

2011. július 19. támogatási szerződés aláírására

2011. július 13. szerződéskötés Polányi Ügyvédi Irodával (közbeszerzés)

2011. május 18. Támogató döntés vissza nem térítendő támogatásról

2010. december 22. A szennyvíztisztító telep elvi vízjogi engedélyének jogerőre emelkedése

2010. december 3. A szennyvízcsatorna-hálózat vízjogi létesítési engedélyének jogerőre emelkedése

2010. október 27. A pályázat és Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány benyújtása jóváhagyásra

2010. szeptember 9. A szennyvízcsatorna-hálózat vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációjának benyújtása az engedélyező hatósághoz

2010. szeptember 9. A szennyvíztisztító telep elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentációjának benyújtása az engedélyező hatósághoz