Megvalósítás

A települések életében példaértékű a beruházás, mert nemcsak a környezet állapota, hanem több ezer család életminősége javul majd a fejlesztés következtében. A projekt és a hozzá kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések egyszeri, soha vissza nem térő alkalmat biztosítanak a programban érintett településeknek. Hiszen közeli jövőnk egyik legfontosabb kérdése az ivóvízhez megfelelő mennyiségben és minőségben való hozzájutás lesz. Amikor azonban ezzel a kérdéssel nem kell nap, mint nap szembe néznünk, hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni a nem megfelelő összetételű ivóvíz káros hatásait és következményeit.

A támogatott Simontornya Város, Pálfa Község és Tolnanémedi Község Önkormányzatai Biztonságos Ivóvízellátási Társulása
A megvalósítási munkák elszámolható nettó összköltsége 491.141.700 Ft
Támogatás összege 403.085.887 Ft
Támogatás intenzitása 82,071200 %
A projekt megvalósításának tervezett kezdete 2012.04.06.
A projekt megvalósításának várható befejezése 2015.03.31

A megvalósítás ütemezése

Tevékenység
Elszámolható költség (Ft)
Kezdete
Vége
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése
2.100.100
2012.01
2012.06
Terület előkészítés
2.500.000
2012.11
2013.04
Építés
426.801.700
2012.11
2013.08
Projekt menedzsment
17.500.000
2012.01
2015.03
Közbeszerzés
3.500.000
2012.01
2012.04
Tervezés
17.850.000
2012.05
2012.10
Mérnökfelügyelet
12.890.000
2012.02
2015.02
Tájékoztatás
3.650.000
2012.01
2015.03
Hatósági, eljárási díjak
4.000.000
2012.01
2012.10
Egyéb: előzetes régészeti dokumentáció
350.000
2012.01
2012.03
Összesen
491.141.700
2012.01
2015.03

 

Kiválasztott, megvalósuló változat bemutatása
„A” változat: Három önálló víztisztító rendszer kialakítása Simontornyán, Pálfán, és Tolnanémediben, törésponti klórozás technológiával, Felsőrácegres ellátása Pálfáról.
Az „A” változatban Simontornyán a Várkerti vízmű-telepen tervezzük tisztítótechnológia kialakítását. A jelenleg üzemelő kutak kapacitása elegendő. A Laposi téri vízmű-telepről a nyersvíz átvezetését a Várkerti vízmű-telepre meg kell oldani. Ez mintegy 970 fm DN 110 távvezetékkel biztosítható. A további kutak a Várkerti vízmű-telepen helyezkednek el. A jelenlegi vízmű-épület a Várkerti vízmű-telepen felújítás és átalakítás után alkalmas a tervezett tisztítótechnológia befogadására. A vízmű-telep önkormányzati tulajdon.

A telepítendő víztisztítási technika a törésponti klórozás.

A kutak a meglévő (felújítandó) 2X25 m3-es nyersvíztárolóra dolgoznak, a tározóba való nyersvíz bevezetésnél történik meg a törésponti klórozás a kútüzemhez igazodva. A nyersvíztároló biztosítja a szükséges behatási időt. A klórozó berendezések, a technológiai szivattyúk, a többrétegű multimédia szűrő(k), az aktív „C” szűrő(k) a felújított 60 m2 alapterületű technológiai gépházban kapnak helyet. A nyersvíztárolóról a technológiai szivattyúk nyomják keresztül a többrétegű multimédia szűrők(ö)n és az aktív „C” szűrő(kö)n a vizet, mely a tervezett 50 m3-es tisztított-víz tárolóba kerül. Innen nyomják a hálózati szivattyúk a tisztított vizet a hálózatba, illetve a meglévő magas-tárolókba, utóklórozás után. A magas-tárolók lehetőséget biztosítanak a fogyasztás ingadozások kiegyenlítésére, valamint a hálózat nyomásviszonyainak stabilizálására.

A technológiai sor:
Kutak » törésponti klórozás » nyersvíztároló medence » technológiai nyomásfokozás » homokszűrés (többrétegű multimédia szűrő) » aktívszén-szűrés » fertőtlenítés » tisztított-víz tároló » hálózati szivattyúzás » hálózat/magas-tárolók.

Az „A” változatban Pálfán a jelenlegi vízmű-telepen tervezzük tisztítótechnológia kialakítását.
A jelenleg üzemelő kutak kapacitása elegendő.

A vízmű-telepről a tisztított-víz átvezetését Felsőrácegresre meg kell oldani. Ez mintegy 4210 fm DN90 KPE távvezetékkel biztosítható, mely a pálfai hálózatról ágazik le egy tervezett tolózáraknában. Az átvezetéshez elegendő a pálfai hálózat nyomása, nem igényel külön átemelő szivattyút. Felsőrácegresen a 12m3–es meglévő tároló medencébe érkezik a tisztított-víz, melyről történik a hálózati szivattyúzás, a K-19 kataszteri számú kút felhagyásra kerül.
A jelenlegi vízmű-épület a vízmű-telepen felújítás és átalakítás után alkalmas a tervezett tisztítótechnológia befogadására. A vízmű-telep önkormányzati tulajdon.

A telepítendő víztisztítási technika a törésponti klórozás.

A kutak a tervezett 25 m3-es nyersvíztárolóra dolgoznak, a tározóba való nyersvíz bevezetésnél történik meg a törésponti klórozás a kútüzemhez igazodva. A nyersvíztároló biztosítja a szükséges behatási időt. A klórozó berendezések, a technológiai szivattyúk, a többrétegű multimédia szűrő, az aktív „C” szűrő a felújított 50 m2 alapterületű technológiai gépházban kapnak helyet. A nyersvíztárolóról a technológiai/átemelő szivattyúk nyomják keresztül a többrétegű multimédia szűrőn és az aktív „C” szűrőn a vizet, mely fertőtlenítés után a meglévő (felújítandó) 100 m3-es tisztított-víz tárolóba, majd a tervezett 50 m3-es ellennyomó rendszerű hidroglóbuszba kerül. A hidroglóbusz lehetőséget biztosít a fogyasztás ingadozások kiegyenlítésére, valamint a hálózat nyomásviszonyainak stabilizálására.
Innen kerül a tisztított víz a hálózatba, illetve kerül átvezetésre Felsőrácegresre, a jelenlegi vízmű területén meglévő 12 m3-es nyersvíz tároló medencébe.
A technológiai sor:
Kutak » törésponti klórozás » nyersvíztároló medence » technológiai nyomásfokozás » homokszűrés (többrétegű multimédia szűrő) » aktívszén-szűrés » fertőtlenítés »hidroglóbusz» » hálózat.

Az „A” változatban Tolnanémedi önkormányzati területen tervezzük az új vízmű-telep, a technológiai gépház, és a tisztítótechnológia kialakítását. A jelenleg üzemelő kutak kapacitása elegendő. A kutak a tervezett vízmű területen belül helyezkednek el.

A telepítendő víztisztítási technika a törésponti klórozás.

A kutak a tervezett 50 m3-es nyersvíztárolóra dolgoznak, a tározóba való nyersvíz bevezetésnél történik meg a törésponti klórozás a kútüzemhez igazodva. A nyersvíztároló biztosítja a szükséges behatási időt. A klórozó berendezések, a technológiai szivattyúk, a többrétegű multimédia szűrő, az aktív „C” szűrő a tervezett 60 m2 alapterületű technológiai gépházban kapnak helyet. A nyersvíztárolóról a technológiai szivattyúk nyomják keresztül a többrétegű multimédia szűrőn és az aktív „C” szűrőn a vizet, mely a tervezett 50 m3-es tisztított-víz tárolóba kerül. Innen nyomják a hálózati szivattyúk a tisztított vizet a hálózatba, illetve a tervezett 50 m3-es magas-tárolóba, utóklórozás után. A magas-tároló lehetőséget biztosítanak a fogyasztás ingadozások kiegyenlítésére, valamint a hálózat nyomásviszonyainak stabilizálására.

A vízminőség javító programmal szoros összefüggésben van a vízellátó hálózat állapota, mely folyamatos rekonstrukció keretein belül cserére szorul. Szükséges még mosató-helyek kialakítása, a hálózat megfelelő tisztíthatósága érdekében szintén a 20%-os rekonstrukciós keretből.