Bemutatás

A lakosság ivóvízzel való ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyike, amely nélkülözhetetlen emberi szükségletet és társadalmi-közegészségügyi igényt elégít ki. A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása az önkormányzatok kötelező feladata.

 Az Európai Közösség 1998-ban elfogadta az emberi fogyasztására szánt víz minőségéről szóló – a WHO ajánlásán alapuló - 98/83/EK irányelvet, amelynek érvényesítése az Európai Uniós csatlakozás után Magyarország számára is kötelezővé vált. Az irányelv határértékeinek egyes paraméterei szigorúbbak, mint a korábbi hazai szabvány által előírt határértékek.

A hazai feladatokat az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25) hatályos Korm. rendelet foglalja össze, amely rendelet 6. számú melléklete településenként mutatja be a határérték feletti ivóvíz-minőségi paramétereket, illetve a vízminőségi célállapotot kielégítő fejlesztési teendőket.

A 201/2001 (X.25.) Kormányrendeletben szereplő vízminőségi határértékek változása az alábbi táblázatban látható:

Szennyező anyag Jelenleg alkalmazott határérték
arzén 10 µg/l
bór 1 mg/l
ammónium 0,5 mg/l
vas 200 µg/l
mangán 50 µg/l

A Simontornyán, Felsőrácegresen, Tolnanémediben szolgáltatott ivóvíz a rendeletben meghatározott minőségi jellemzők közül (a rendelet 6. számú melléklete alapján) az ammóniatartalom míg Pálfán az ammónia- és a vastartalom tekintetében nem felel meg az előírásoknak.

A szolgáltatott vizek szennyezettségének két fő oka:

  • a vízbázis adottságai,
  • a víztisztítási technológia hiánya.